Varför tar poolen lång tid att värma upp?

Det är viktigt att använda sitt poolskydd när poolen inte nyttjas, inte bara för säkerhet utan även av värmeekonomiska skäl. En pool som inte har övertäckning drar i regel ungefär dubbelt så mycket energi. Stäng inte av värmesystem eller cirkulationspump på natten! Nattetid när lufttemperaturen är lägre stänger vissa av cirkulation eller värmepump. Antingen för att spara energi eller för minskad ljudnivå. Om du låter värmesystemet vara igång även på natten hindrar du temperaturen från att sjunka. Låt säga att värmepumpen värmer poolen 2-3 grader på dagen. Är poolen avstängd en kall natt kan temperaturen sjunka ca 2 grader jämfört med att ligga på en stabil temperatur om värmen varit påslagen.