Sandfilter 525 i glasfiberarmerad plast med plastventil