Inlägg av Pool Store

Poolrobot Pulit Advance 3

Pulit Advance 3 är vår standardrobot som klarar pooler upp till 60m2. Roboten är helt automatisk och suger upp smutsen i filterkassetter som sedan rengörs.  Roboten rengör poolens botten samt den nedre delen av poolens väggar.
8 995 kr

Poolrobot Pulit Advance 7+DUO

Vår absolut mest exklusiva robot som tar pooler upp till 100m2. Poolroboten städar poolens botten, väggar samt vattenlinje och går att styra med hjälp av app i telefonen.
18 900 kr

Hybridpumpar

Designade för att säkerställa bästa energieffektivitet och en tyst drift. Mycket flexibel och kompakt installation .